Erfgoed Balen vzw
Erfgoed Balen vzw | Vaarstraat 29 | 2490 Balen | tel.: 014 74 41 75
Documentatiecentrum Wat vind je hier? In het documentatiecentrum is heel wat materiaal voorhanden met betrekking tot de geschiedenis en het erfgoed van Balen en de omliggende gemeenten, zoals foto’s, parochieregisters (van het ganse Ancien Régime), boeken van de burgerlijke stand tot begin 1900, notarisakten, archieven met betrekking tot de voogdij Mol-Balen-Dessel en nog heel wat andere didactische gegevens. Ook onze computer bevat heel wat heemkundige informatie. Het documentatiecentrum beschikt verder nog over een uitgebreide bibliotheek met tal van boeken over de Kempen en de ons omringende dorpen. Ook zijn er een 40-tal verschillende verzamelingen van heemkundige tijdschriften uitgegeven door de heemkringen uit onze onmiddellijke omgeving. Voor de stamboomonderzoekers, tenslotte, zijn er steeds enkele mensen beschikbaar om hulp te verlenen bij het opzoeken van je eigen ‘roots’. Wat hebben wij te bieden? Om de vele stamboomvorsers van dienst te zijn hebben wij in ons documentatiecentrum tal van nuttige archieven en publicaties. Om het opzoekingwerk in de parochieregisters en de burgerlijke stand registers enigszins te vergemakkelijken zijn alle gegevens ingebracht in een computerbestand en zijn er door middel van alfabetische rapporten handige lijsten opgemaakt waardoor het opzoeken heel wat eenvoudiger wordt. Van een groot deel van de oude archieven heeft Dhr. Leo Hannes, dankzij zijn monnikenwerk, prachtige synopsissen gemaakt. Het Oude Archief van onze voogdij (17 de  en 18 de eeuw) is bewerkt in een aantal synopsissen met index. Via deze indexen op persoonsnamen en plaatsnamen is nu het raadplegen van ons Oud Archief mogelijk geworden voor iedereen. De voornaamste bewerkte bronnen en fotokopieën van de oorspronkelijke akten die kunnen geraadpleegd worden bij Erfgoed Balen zijn: - Fotokopieën van de parochieregisters Balen (1572-1800) (Geboorten - Huwelijken - Overlijden) - Fotokopieën van de Burgerlijke Standregisters Balen (1800-1900) (Geboorten - Huwelijken - Overlijden) - Bewerking van huwelijken in de Franse tijd (Balen) - Gezinssamenstellingen in Balen aan de hand van de doopakten (1585-1815) (4 boekdelen – alfabetisch gerangschikt) - Verzameling van stambomen (3 delen) uit allerlei archivalia, zowel uit officiële documenten als privé-archieven. - Stambomen Mol-Balen-Dessel - Volkstelling Mol-Balen-Dessel (1694) - Volkstelling Balen (1755) - Elenchus van Balen. Alle Balense huisgezinnen rond 1900 met descendenten en antecedenten. - Synopsis van de Schepenregisters Mol-Balen-Dessel – 17 de  eeuw (korte inhoud + index – 7 delen) - Synopsis van de Schepenregisters Mol-Balen-Dessel – 18 de  eeuw (korte inhoud + index – 4 delen) - Synopsis van het Notariaat Mol-Balen-Dessel – 17 de  en 18 de  eeuw (korte inhoud + index – 5 delen) - Balensia – Fotokopieën uit het archief van Averbode m.b.t. Balen-Mol, archiefstukken gekopieerd uit schepenregisters en andere archivalia (4 delen) - Goedenisboeken Mol-Balen-Dessel (korte inhoud + index – 10 delen) - Oud Archief Balen (korte inhoud + index – 1 deel, schaduwarchief beschikbaar) - Kerkarchief Mol-Balen 17 de  en 18 de  eeuw (Index – 1deel, uitgebreid schaduwarchief beschikbaar) - Heilige Geesttafelarchief Balen 17 de  en 18 de  eeuw (schaduwarchief) - Het Balens Weekblad (Jaargang 1951 – 1964) - Verschillende volkstellingen (17 de  en 18 de  eeuw) Gemeente Mol - Parochieregisters Mol (Geboorten - Huwelijken - Overlijden) - Burgerlijke Stand Mol (1798-1815) Gemeente Meerhout - Wettelijke akten - 17 de  en 18 de  eeuw  (korte inhoud + index – 5 delen) - Notariaat Meerhout – 17 de  en 18 de  eeuw (korte inhoud + index – 6 delen) Stad Geel - Notariaat Geel – 17 de  en 18 de  eeuw (korte inhoud + index – 9 delen) - Oud gemeentearchief Geel (korte inhoud + index – 1 deel) - Volkstelling Geel (1693) - Volkstelling Geel (1747-1755) Het spreekt natuurlijk vanzelf dat er buiten al dit archiefmateriaal ook nog enkele heemkundige werken ter beschikking staan.