Erfgoed Balen vzw
Erfgoed Balen vzw | Vaarstraat 29 | 2490 Balen | tel.: 014 74 41 75
Genealogie Zoektocht naar je afstamming: De laatste jaren wordt Erfgoed Balen vrij veel bezocht door mensen, jong en oud, die op zoek zijn naar gegevens over hun voorouders. Deze bezoekers, genealogen of stamboomvorsers genoemd, doorsnuffelen alle oude documenten in de hoop er iets in terug te vinden dat verband houdt met hun verleden. Anderen zijn ook geïnteresseerd in hun “Stamboom” maar hebben blijkbaar drempelvrees en weten niet hoe er aan te beginnen. Om al deze mensen een hart onder de riem te steken en niet te ontmoedigen verduidelijken we hieronder, weliswaar in het kort, de weg naar je eigen afstamming. Een stamboom kan van elke familie samengesteld worden; natuurlijk kan een familiegeschiedenis voor verrassingen zorgen zowel positief als negatief, maar zelfs dat laatste hoeft je geenszins af te schrikken. De eerbied voor onze familie en onze voorouders eist dat wij hen beter leren kennen. Zij die beweren «alleen de levenden interesseren mij – de doden behoren tot het verleden» miskennen enigszins zichzelf. Iedereen is immers erfgenaam, niet alleen van een naam, een faam of materieel erfgoed, maar ook en vooral van fysiologische en psychologische eigenschappen. De drang naar kennis van zijn eigen verleden is blijkbaar alle mensen aangeboren. Beoefening van familiegeschiedenis is daarenboven een passievolle vrijetijdsbesteding, een goedkope en zeker cultuurverrijkende hobby. Hoe starten? Ieder kent zijn familiegeschiedenis tot enkele generaties terug: ouders, grootouders en in veel gevallen overgrootouders. Is dat zo, dan ben je al een flink stuk op weg; het verder uitwerken is nog een kwestie van motivatie en leuk tijdverdrijf. Laat je nooit afschrikken door de veel gepubliceerde tabel van het aantal theoretisch mogelijke voorouders die ieder van ons rijk is; al naargelang je zoek- en speurwerk kom je automatisch tot een zeer groot aantal voorouders. Schrik niet bij het lezen van onderstaande tabel: je hebt mogelijk ... 16384 voorvaders. Probeer steeds de gevonden gegevens ordelijk te bewaren; gooi ze niet allemaal samen in een «steekkaartenbak» maar tracht er een logische en duidelijke nummering aan te geven. Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht op het secretariaat van Erfgoed Balen. Je zal er alle mogelijke uitleg en hulp krijgen over hoe je al dan niet moet starten: met een «stamreeks of voorouderreeks», «een kwartierstaat» of een «stamboom»? Hoe ver kan je terug in de tijd? Het is niet iedereen gegeven om afstammeling te zijn van illustere voorouders. Zij die wel dit geluk hebben kunnen waarschijnlijk een heel eind verder terug dan de anderen. Het is echter best om je verwachtingen niet te hoog te stellen; het komt er vooral op aan om bevindingen te kunnen staven. Documenten zijn bijzonder schaars vóór 1400. Tot 1550 zijn ze weliswaar iets talrijker maar hebben dan meestal betrekking op steden en bepaalde gewesten. Wanneer de parochieregisters en het schepenarchief bewaard bleven dan kunnen we tot kort voor 1600 met zekerheid terug. Dat betekent trouwens al heel wat: vier eeuwen familiegeschiedenis en ongeveer een 13-tal generaties. Om dit alles bij mekaar te zoeken zijn jaren ernstig, doch aangenaam voorouderonderzoek nodig. Ook in onze gemeente, op het secretariaat van Erfgoed Balen, is al het materiaal voorhanden om je als familievorser volledig uit te leven. Voor een overzicht klik je op de knop documentatie. Tot slot nog even dit: veel beginnende genealogen laten zich afschrikken door de oude geschreven archieven; « ik zal dit nooit kunnen lezen » is een veel gehoorde uitlating. Wees er echter van overtuigd dat dit alles kan geleerd worden, hoe oud of hoe jong je ook bent; of je nu universiteit hebt gelopen of lager onderwijs, het maakt allemaal niet veel uit; het spreekwoord «oefening baart kunst» is ook hier terecht op zijn plaats. Oud schrift of paleografie is helemaal niet moeilijk; ook op dat terrein kan je terecht bij Erfgoed Balen dat reeds sinds lange tijd, het wordt stilaan een traditie, gratis cursussen geeft om het leren lezen van «Oud Schrift» onder de knie te krijgen. Een team van gemotiveerde en ervaren mensen staat klaar om samen met U het begin te maken van Uw zoektocht naar Uw «ROOTS».