Erfgoed Balen vzw
Erfgoed Balen vzw | Vaarstraat 29 | 2490 Balen | tel.: 014 74 41 75
Kapel van ‘t Steeg Gebouwd in 1753. Op 4 mei 1953 werd het 200-jarig bestaan gevierd met een groot jubelfeest. De kapel is toegewijd aan O.-L.-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Troost der bedrukten. Het is eigendom van Erfgoed Balen.