Erfgoed Balen vzw
Erfgoed Balen vzw | Vaarstraat 29 | 2490 Balen | tel.: 014 74 41 75
Het kapelleke van Muun Gebouwd rond 1900 door Jozef Van de Poel, die de stiel van metser leerde bij de firma Van Dingenen. Rosalie Van Dingenen-Van Vlerken, gekend als ‘Moe Berg’ wilde na de dood van haar echtgenoot, Dominicus Van Dingenen, door elke Balenaar gekend als ‘Muun’, een kapel laten bouwen om er te kunnen bidden voor haar overleden man. Het Kapelleke van Muun werd op 8 juli 1982 door de erfgenamen Van Dingenen, bij notariële akte, geschonken aan de Heemkundige Kring (nu Erfgoed Balen). In 1984 werd het gerestaureerd. Op 8 oktober 2005 werd het opnieuw plechtig ingehuldigd, nadat het voordien door een ongelukkig manoeuvre van een vrachtwagen totaal vernield werd. Alleen het O.-L.-V.-beeld bleef ongedeerd. Was dit een wonder?