Erfgoed Balen vzw
Kruiermuseum Het Kruiermuseum werd op 24 september 1994 officieel geopend door Burgemeester Bierkens en de toenmalige voorzitter van de Balense Heemkring Dr. Jos Michiels. In het museum krijgen we een beeld van het dagelijks leven in een Kempens dorp, zoals Balen, tijdens het Interbellum (periode 1920-1937). De Eerste Wereldoorlog had in het dorp voor economische en maatschappelijke veranderingen gezorgd, doch het gewone dagelijkse dorpsleven was er niet ingrijpend door gewijzigd. Het Interbellum betekende voor onze mensen een periode van relatieve stabiliteit, wat zeker niet kan gezegd worden van de jaren voorafgaande aan Wereldoorlog II en daarna, want zoals het vroeger was, zou het nooit meer worden! Het Kruiermuseum vertelt visueel de levensloop van de Balenaar als het ware van “wieg tot graf”; de nadruk wordt gelegd op datgene wat belangrijk was in het dagelijkse leven: Het doel van het Kruiermuseum is de bezoeker in contact te brengen met ons verleden dat van onschatbare waarde is en behouden moet blijven, want eerbied voor ons verleden is een maatstaf voor het heden en een waarborg voor onze toekomst. Toegang: De toegang tot het museum is gratis wanneer het om cultuurgerichte activiteiten gaat. Wanneer het bezoek kadert in een commercieel opzet, wordt 2 € per persoon gerekend. Bij groepsbezoeken van meer dan 10 personen wordt een gidsenvergoeding aangerekend van 20 €. Klik op openingsuren  voor meer info.
Balens erfgoed
Kruiermuseum