Erfgoed Balen vzw
Erfgoed Balen vzw | Vaarstraat 29 | 2490 Balen | tel.: 014 74 41 75
Lijst van beschikbare tentoonstellingsmaterialen en vastgestelde vergoedingen      
Afmetingen (in centimeters) Aantalbeschikbaar     Vergoedingper stuk (*) Waardeper stuk Vitrinekast hoog Vitrinekast laag Vitrinekast buste Muntenkist  Kijkkast diep Hoogte    90  8  20 Breedte    80  80  80 Diepte    50  60  80 (B) 5,00  3,00  5,00  3,00  3,00 (A) 10,00  6,00  10,00  5,00  5,00  4  3  6  12  6      400,00  120,00  250,00  150,00  150,00
(*): Erfgoed Balen vzw stelt haar tentoonstellingsmateriaal gratis ter beschikking aan instellingen, verenigingen en personen in de k.ERF-regio.  Actoren van wie de maatschappelijke zetel of het secretariaat en de werking zijn gevestigd buiten de k.ERF-regio dienen de vastgestelde vergoeding per stuk te betalen aan Erfgoed Balen vzw voor het gebruik van het materiaal.  (A): Vergoeding voor 1 week of 1 weekend. (B): Vergoeding per volgende, aaneensluitende week.