Erfgoed Balen vzw
Erfgoed Balen vzw | Vaarstraat 29 | 2490 Balen | tel.: 014 74 41 75
Oud gemeentehuis - Kruiermuseum Het Kruiermuseum is gevestigd in het oud gemeentehuis, dat van 1906-1907 dateert en  neorenaissancetrekken vertoont. Het is beschermd sinds 2000 en is gerestaureerd (2015/2017). Het gebouw is min of meer neogotisch van stijl met als hoofdmateriaal rode baksteen van steenbakkerijen uit Beerse en Rijkevorsel, onderbroken door lagen en versieringen in witte natuursteen van Euville (Frankrijk). Wanneer we het hebben over de stijl van het gebouw is het eigenlijk beter om te spreken over een zogenaamde ´Taeymansstijl of - architectuur`, aangezien het toch vaststaat dat de provinciearchitecten Petrus Jozefus Taeymams (1842-1902) en zoon Julius Petrus Taeymans (1872-1944 ) rond de eeuwwende 1900 hun stempel hebben gedrukt op de bouw van een zeer groot aantal, grotendeels openbare, gebouwen in de provincie Antwerpen. Van 1907 tot 1977 heeft het gebouw dienst gedaan als gemeentehuis van Balen. In 1978 werd het oude gemeentehuis in gebruik genomen door de in 1977 opgerichte Balense Heemkring. Het Kruiermuseum werd op 24 september 1994 officieel geopend door Burgemeester Bierkens en de toenmalige voorzitter van de Balense Heemkring Dr. Jos Michiels. In het museum krijgen we een beeld van het dagelijks leven in een Kempens dorp, zoals Balen, tijdens het Interbellum (periode 1920-1937). De Eerste Wereldoorlog had in het dorp voor economische en maatschappelijke veranderingen gezorgd, doch het gewone dagelijkse dorpsleven was er niet ingrijpend door gewijzigd. Het Interbellum betekende voor onze mensen een periode van relatieve stabiliteit, wat zeker niet kan gezegd worden van de jaren voorafgaande aan Wereldoorlog II en daarna, want zoals het vroeger was, zou het nooit meer worden! Het Kruiermuseum vertelt visueel de levensloop van de Balenaar als het ware van “wieg tot graf”; de nadruk wordt gelegd op datgene wat belangrijk was in het dagelijkse leven: Het doel van het Kruiermuseum is de bezoeker in contact te brengen met ons verleden dat van onschatbare waarde is en behouden moet blijven, want eerbied voor ons verleden is een maatstaf voor het heden en een waarborg voor onze toekomst. De toegang tot het museum is gratis wanneer het om cultuurgerichte activiteiten gaat. Wanneer het bezoek kadert in een commercieel opzet, wordt 2 € per persoon gerekend. Bij groepsbezoeken van meer dan 10 personen wordt een gidsenvergoeding aangerekend van 20 €. Klik op openingsuren voor meer info.