OVER ERFGOED BALEN

OVER ERFGOED BALEN

Ons lokaal erfgoed is van onschatbare waarde. Sinds jaar en dag (°1977) koestert Erfgoed Balen vzw een brede waaier van sporen uit het verleden en streeft onze vereniging naar een beheersbaar behoud daarvan. Die missie is even veelzijdig als het lokale erfgoedlandschap zelf, maar kan toch onder enkele basisfuncties worden teruggebracht. Erfgoed Balen heeft namelijk een belangrijke verzamelfunctie; een functie van behoud en beheer; een onderzoeks- en een publieksgerichte functie. In de afgelopen jaren werden voor ieder van die functies essentiële stappen gezet en eveneens de nodige expertise vergaard. 


DIGITALISEREN
DIGITALISEREN
DIGITALISEREN
DIGITALISEREN
DIGITALISEREN
DIGITALISEREN

Sterke vrijwilligerswerking
Erfgoed Balen is een vereniging die wordt gekleurd door een bloeiende vrijwilligerswerking met talrijke actieve werkgroepen, steunende leden en fans. De kracht van onze vrijwilligers gaat schuil in de diversiteit van afkomst, achtergrond en, niet onbelangrijk, leeftijd. De combinatie van jeugdig enthousiasme en jarenlange ervaring en kennis leidden in Balen alvast tot een unieke synergie, die haar vruchten afwerpt in talrijke projecten.

Zorgvuldig bewaren en beheren van verschillende Balense erfgoedcollecties
Erfgoed Balen bouwde in de loop der jaren een aanzienlijke erfgoedcollectie uit die bovendien ter beschikking staat van het grote publiek. De collectie heeft een uniek karakter en bevat onder andere de volgende componenten:

  • Private archieven van verenigingen, personen en families, bedrijven, etc. die het verleden van de Gemeente Balen illustreren.
  • Schaduwarchieven van belangrijke instanties die op het Balense grondgebied actief zijn of waren (o.a. Kerkarchieven, Archieven van openbare besturen, …) en officiële bronnenmaterialen.
  • Lokale kranten.
  • Thematische mappen en krantenknipsels.
  • Collectie bidprentjes en overlijdensberichten.
  • Genealogische databank.
  • Verscheidene iconografische materialen zoals foto’s, prentkaarten, kaarten, affiches.
  • Talrijke museale stukken uit de tijd van toen, waarvan een groot deel permanent wordt tentoongesteld in het Kruiermuseum.

Ontsluiten van de erfgoedcollecties 
Aansluitend bij het beheren van de erfgoedcollecties, werken we dagelijks aan een goede dienstverlening. Het inventariseren en beschrijven van de verschillende stukken, kortom het toegankelijk maken of ontsluiten van het lokale verleden voor het brede publiek, wordt gezien als een belangrijke basisfunctie van onze vereniging.
Bovendien werden de laatste jaren vele documenten gedigitaliseerd om de (online) raadpleging te bevorderen en de originele stukken afdoende te beschermen tegen de tand des tijds.

Doordachte projectwerking
Erfgoed Balen koos in de afgelopen jaren bewust om meer tijd te investeren in duurzame en doelgroepgerichte projecten.


Een kleurrijk netwerk
Als vereniging treedt Erfgoed Balen op als een volwaardige partner binnen samenwerkingsverbanden die zowel inhoudelijk, logistiek als manueel een meerwaarde kan bieden.
Wij zijn altijd bereid om mee te werken aan toekomstige (erfgoed)projecten - klein of groot - van lokale actoren zoals de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de Balense verenigingen en scholen, de talrijke erfgoedverenigingen en musea uit de omliggende gemeenten.


Parels van publicaties
De resultaten van ons onderzoek naar het Balense verleden worden jaarlijks gebundeld en gepubliceerd in een Jaarboek. Daarnaast verzorgt Erfgoed Balen ook geregeld themaboeken over de geschiedenis van Balen en de regio.

De leden van Erfgoed Balen krijgen tevens op geregelde basis een Nieuwsbrief in de bus met daarin de laatste nieuwtjes over het Balense erfgoedgebeuren.


Archief- en documentatiecentrum


Esther Keunen - Erfgoedconsulente Bestuur Erfgoed Balen vzw


Bram Dierckx - Voorzitter

Richard Vermeulen - Financieel Beheerder

Kris De Wandeleer - Secretaris 

Vic Berckmans - Gedelegeerd bestuurder

Annelies Denooz - Beheerder

Marena Grobben - Beheerder 

Alex Smeyers - Beheerder 

Tim Theunis - Beheerder